Novinky

Český červený kříž, město Mladá Boleslav a Klaudiánova nemocnice společně poděkovaly bezpříspěvkovým dárcům krve. Slavnostní setkání se konalo v úterý 12. září 2023 v prostorách Sboru českých bratří. Zlaté kříže ČČK 3. třídy za 80 odběrů si převzalo celkem 73 dárců, Zlaté kříže ČČK 2. třídy za 120 odběrů 38 dárců a dva dárci byli oceněni Zlatými...

Digitalizace se nevyhýbá ani tak lidské činnosti, jakou je poskytování první pomoci. Digitální svět je pro každého – a tak i první pomoc může být zpřístupněna všem – bez ohledu na jejich postavení nebo věk. Každý člověk má schopnost naučit se, jak zachraňovat životy a učinit prostředí, v němž žije, bezpečnějším. Zároveň digitální nástroje mnohem...

Následkem silných dešťů došlo o víkendu ve Slovinsku k rozsáhlým záplavám i sesuvům půdy. V zasažených oblastech je nedostatek pitné vody i hygienických potřeb, řadu lidí je třeba evakuovat.

14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE (LETOS) VYZDVIHUJE DŮLEŽITOST PRAVIDELNÉHO DÁRCOVSTVÍ. Motto letošního Světového zní: Daruj krev, daruj plazmu, sdílíš život. Sdílej často!

Rádi bychom Vám představili nový webový portál pro žáky základních škol a gymnázií Mladyzdravotnik.cz. Stojí za ním odborníci z Českého červeného kříže, kteří pravidelně aktualizují doporučené postupy první pomoci. Na portálu Mladyzdravotnik.cz se děti naučí:

Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve se uskuteční 12. září a 19. září 2023 v galerii Sbor českých bratří v Mladé Boleslavi. Oceněni budou držitelé Zlatých křížů za osmdesát odběrů (80. odběr v roce 2022), držitelé Zlatých a stříbrných medailí (20. a 40. odběr v období 10/2022 - 04/2023, příp. 05/2023). Dárci obdrží na tuto akci písemnou...

Ve středu 10.května 2023 se uskutečnilo v parku Štěpánka oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků. Soutěže se zúčastnilo 17 pětičlenných týmů ve dvou věkových kategoriích, kteří poměřili své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Letošním tématem soutěže byly možné úrazy, ke kterým dochází neopatrností při běžných dětských aktivitách.