Bezpříspěvkové dárcovství krve

KREV JE ŽIVOT!

Každý za svůj život dostane v průměru 6x krevní transfúzi a 14x lék z krve připravený.

Proč potřebujeme dárce krve?

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit. Je třeba např. při těžkých úrazech, řadě operací, léčbě otrav, ale i celoživotně jsou na ni odkázáni např. lidé léčení umělou ledvinou, lidé se zhoubnými nemocemi krve. Léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro nemocné s poruchami srážlivosti (např. pro hemofiliky), léčbu poruch obranyschopnosti, léčbu popálenin a v řadě dalších situací.

S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců.

STAŇTE SE PROTO I VY DOBROVOLNÝM DÁRCEM KRVE!

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Český červený kříž již půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve vyznamenáními podle počtu evidovaných odběrů: pravidla

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav organizuje slavnostní shromáždění zpravidla dvakrát ročně. K předání ocenění jsou dárci zváni písemnou pozvánkou. Bronzové medaile jsou zasílány doporučenou poštou.


Hematologicko-transfuzní oddělení Klaudiánovy nemocnice

informace HTO