Dům péče ČČK

Dům péče ČČK je nestátní zdravotnické zařízení hospicového typu, provozováno od roku 2004 Oblastním spolkem Českého červeného kříže Mladá Boleslav.

Dům péče ČČK poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, ošetřovatelskou a především paliativní péči. Celkem disponuje dvaceti lůžky v příjemném, klidném a bezpečném prostředí, navozujícím domácí atmosféru. Snahou je zajistit klientům péči co nejkvalitnější při respektování individuality a důstojnosti každého člověka.

Více informací najdete zde

Kontakt

Dům péče ČČK

Na Celně 1405, 293 01 Mladá Boleslav

Telefonní číslo: sesterna
+420 326 320 250

E-mail
mladaboleslav@cervenykriz.eu