Dům péče ČČK

Dům péče ČČK

 • Jste Vy nebo Váš nejbližší vážně nemocný a všechny možnosti léčby byly již vyčerpány?
 • Nemáte si s kým promluvit o těžké chorobě a strachu, který ji provází?
 • Pro sebe nebo svého nejbližšího chcete zajistit zakončení života důstojné, v porozumění a pochopení?
 • Ošetřovatelská péče o Vás nebo o Vaše nejbližší je v rodinném prostředí příliš obtížná a vysilující?

Pro Vás je tady naše zdravotnické zařízení Dům péče ČČK.

Dům péče ČČK jako nestátní zdravotnické zařízení hospicového typu je provozováno od roku 2004 Oblastním spolkem ČČK Mladá Boleslav.

Zařízení poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, ošetřovatelskou a především paliativní péči. Celkem disponuje 15 lůžky v příjemném, klidném a bezpečném prostředí, navozující domácí atmosféru. Snahou je zajistit klientům péči co nejkvalitnější při respektování individuality a důstojnosti každého člověka.

 

O klienty se nepřetržitě stará vlastní, profesionální tým zdravotníků, která je složen z lékařů, všeobecných sester, ošetřovatelek, fyzioterapeuta a ergoterapeuta a který je připraven poskytnout nejen odbornou zdravotní péči, ale i útěchu a podporu.

Na našem oddělení paliativní péče se snažíme nastolit klid, zajistit, aby klient nebyl nikdy sám a rozjasnit tak ono: „respice finem“ – pamatuj konce …

 

Co nabízíme:

 • poznatky v léčbě bolesti a dalších příznaků
 • komplexní ošetřovatelskou péči
 • pravdivé a přátelské prostředí
 • jedno až čtyřlůžkové pokoje
 • přístup ke klientovi jako k jedinečné lidské bytosti se všemi potřebami, které má, včetně potřeb duchovních
 • pochopení a podporu rodině klienta
 • volný denní režim
 • návštěvy v kteroukoliv dobu

Pro přijetí je nutné vyplnit žádost o přijetí a informovaný a svobodný souhlas klienta s přijetím - viz soubory ke stažení.

 

Pro Dům péče ČČK jsou platné od 1.1.2012 následující sazby nákladů, hrazených z vlastního příjmu klienta: 

vlastní měsíční příjem klienta

úhrada nákladů z vlastního  příjmu

základní sazba - příjem od 12.000,00 Kč 

390,00 Kč

od 10.000,00 Kč do 11.999,00 Kč

340,00 Kč

do 9.999,00 Kč

310,00 Kč

 
 
Bližší informace rádi poskytneme na telefonu 326 320 250 - sesterna.