Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. Veškerá činnost Českého červeného kříže vyplývá z tohoto poslání. Základními principy hnutí Červeného kříže se rozumí sedm principů: humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav působí na Mladoboleslavsku již několik desítek let a vyvíjí svou činnost plně v souladu s posláním a principy ČČK. V současné době ho tvoří 7 místních skupin (údaj k 31.12.2017).

Mezi nejrozšířenější aktivity patří, stejně jako u ostatních spolků ČČK, šíření znalostí a dovedností správného poskytování laické první pomoci. Tyto činnosti jsou určeny pro nejširší veřejnost, od dětí na základních školách, mládež až po dospělé. Organizujeme několik typů kurzů a školení pro školy, podniky i pro příchozí veřejnost, pro děti pořádáme každoročně okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků. Ve spolupráci s magistrátem města Mladá Boleslav, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi spolupracujeme na různých informačních, preventivních a propagačních akcích, kde prezentujeme veřejnosti nejdůležitější postupy první pomoci s možností vyzkoušet si je prakticky. Na našich kurzech a školeních garantujeme odbornost lektorů, kteří jsou pravidelně vzděláváni, a nejmodernější postupy v poskytování první pomoci. Současně naši členové zajišťují zdravotnický dozor při nejrůznějších společenských a sportovních událostech (např. triatlon S.K.HOP, fotbalové zápasy, akce KMMB, cyklokrosový TOI TOI Cup, Cyklo Masters atd.)

Naším spolkem je také evidována skupina bezpříspěvkových dárců krve. Velmi si vážíme těchto spoluobčanů, kteří nezištně pomáhají druhým zachránit jejich zdraví a někdy i to nejcennější, co máme, náš život. Pro dárce, kteří dosáhli jubilejního počtu bezpříspěvkových odběrů, pravidelně organizujeme slavnostní vyhodnocení za účasti představitelů Oblastní nemocnice, Magistrátu města a zdravotních pojišťoven.

Oblastní spolek Mladá Boleslav provozuje od 1.5.2004 Dům péče ČČK. Dům v Tovačovského ulici v Mladé Boleslavi byl opraven na náklady Magistrátu města Mladá Boleslav a vybaven z finančních prostředků získaných z bezúročné půjčky od Úřadu ČČK Praha a za finančního přispění našich sponzorů.

Zařízení poskytuje pro klienty dlouhodobou lůžkovou péči, ošetřovatelskou péči a paliativní péči, která má za cíl zkvalitnit život tam, kde už by další radikální léčba nepřinesla prodloužení života. Věříme, že se nám vynaloženými silami a společným zájmem podařilo vybudovat stabilní, stimulující zařízení, poskytující komplexní a kontinuální péči v klidném a bezpečném prostředí, navozující domácí atmosféru. Naší snahou je zajistit klientům péči co nejkvalitnější při respektování individuality a důstojnosti každého člověka a jeho životních hodnot. V rámci komplexní péče o klienta poskytujeme zdravotnické, sociální a rehabilitační služby, snažíme se o uspokojení všech jeho potřeb včetně duševních i duchovních. Velmi dbáme na prevenci, případně vyléčení dekubitů (proleženin). V současné době se o naše klienty starají dva lékaři, sedm zdravotních sester, osm ošetřovatelek a rehabilitační pracovník.

Celkem Dům péče ČČK disponuje 15 lůžky, obsazenost těchto lůžek se pohybuje kolem 98%. Potřebnost především paliativní péče však v našem regionu tuto kapacitu mnohonásobně převyšuje.

Tato skutečnost nás přivedla na myšlenku rozšíření kapacity zařízení. Od poloviny roku 2010 proto intenzivně pracujeme na projektu na rozšíření kapacity lůžek. Prověřujeme všechny možnosti, které se nabízejí, k realizaci projektu péče, a to jak ve spolupráci s regionálními a krajskými institucemi a poslaneckou sněmovnou, tak s vedením společnosti ČČK.

Náš oblastní spolek podporuje chráněná pracoviště společnosti JIVA, spol. s r.o., ve které se zdravotně znevýhodnění občané zapojují do pracovního procesu. Z velké části se jedná o podpůrné montážní práce pro firmy automobilového průmyslu. Chráněná dílna je úspěšně v provozu od roku 1992, ale teprve od roku 2003 sídlí ve vlastním objektu, který byl postaven pro její účely a současně je sídlem Oblastního spolku. Maximální počet zaměstnanců je 25.

 

Naši poměrně rozsáhlou a všestrannou činnost chceme do budoucna nejen udržet na současné úrovni, ale samozřejmě uděláme vše proto, aby se ještě zlepšovala. K tomu potřebujeme i přispění všech, které naše aktivity zaujaly a kteří nám chtějí při naplňování našich cílů pomoci. Pokud Vás oslovila činnost ČČK, neváhejte a přijďte mezi nás! Rádi Vás uvítáme…

 

Poděkování

Velký dík patří Magistrátu města Mladé Boleslavi za podporu a pomoc při zbudování Domu péče ČČK.

Stejně tak poděkování patří Úřadu ČČK za finanční pomoc při vybudování objektu pro OS a chráněnou dílnu Jíva.

Stanovy ČČK - aktuální znění včetně všech dodatků