Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. Veškerá činnost Českého červeného kříže vyplývá z tohoto poslání. Základními principy hnutí Červeného kříže se rozumí sedm principů: humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav působí na Mladoboleslavsku již několik desítek let a vyvíjí svou činnost plně v souladu s posláním a principy ČČK. V současné době ho tvoří sedm místních skupin.

Naši rozsáhlou a všestrannou činnost chceme do budoucna nejen udržet na současné úrovni, ale samozřejmě uděláme vše proto, aby se ještě zlepšovala. K tomu potřebujeme i přispění všech, které naše aktivity zaujaly a kteří nám chtějí při naplňování našich cílů pomoci. Pokud Vás oslovila činnost ČČK, neváhejte a přijďte mezi nás! Rádi Vás uvítáme... 


Zpráva o činnosti za rok 2019: