14. červen 2024 Světový den dárců krve

12.06.2024

Motto letošního Světového dne zní: Děkujeme Vám dárci krve! Již 20. oslava Světového dne dárců krve je totiž tou nejlepší příležitostí poděkovat dárcům krve z celého světa za jejich dárcovství zachraňující po léta životy a ocenit hluboký dopad na pacienty i dárce.

Cílem letošního Světového dne je zdůraznit trvalou potřebu pravidelného, bezpříspěvkového dárcovství krve, aby bylo dosaženo všeobecné dostupnosti bezpečné transfuze krve, a podporovat kulturu pravidelného dárcovství krve mezi mladými lidmi a širokou veřejností a upevnit udržitelnost "fondu" bezpříspěvkových dárců krve a jejích složek.

V České republice daruje v nemocničních transfúzních zařízeních každoročně přibližně 220 tisíc dárců krve a plazmy a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300.000 a počet prvodárců by měl činit cca 35 tisíc ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců. Podle průzkumu mezi nemocnicemi se trvající nedostatečnost počtu dárců krve negativně projevuje na zásobování krví a vede i k odkládání některých zdravotnických výkonů a situace v této oblasti se v posledních letech zhoršuje.

V ČR trvá stav vysokého počtu odběrů plazmy v plazmaferetických centrech, plazmy určené jako farmaceutická surovina na vývoz, což nepůsobí pozitivně na získávání nových bezpříspěvkových dárců krve (červených krvinek), jejichž krev je nezbytná naopak pro pacienty v ČR.

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka – kde můžete krev darovat a co je k tomu potřeba - dozvíte se zde.

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce – 14. červen je dnem narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera.

Děkujeme, dárci krve. Vaše nezištné dary měly hluboký dopad na životy a blaho stovek milionů lidí, stejně jako jejich rodin a komunit po celém světě. V ČR Vaši krev či její složky dostane každoročně na 160 tisíc pacientů.

Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav předá ocenění dárcům krve ve dnech 18. a 25. září 2024. Na tuto slavnostní událost obdrží dárci krve pozvánku.