Kontakt

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav:

tel.: 326 321 051

e-mail: mladaboleslav@cervenykriz.eu

kontaktní adresa: Na Celně 1405, 293 01 Mladá Boleslav

předseda Oblastní výkonné rady: MUDr. Jan Ryger

ředitelka Úřadu OS ČČK: Mgr. Michaela Mittnerová:  mobil: 602 485 934

  

Dům péče ČČK

Na Celně 1405, Mladá Boleslav

tel.: 326 320 250, 724 872 810 (sesterna)

tel.: 722 966 726 (vrchní sestra)

 

JIVA, spol. s r.o., chráněná dílna

Tovačovského 300, Mladá Boleslav

tel.: 326 728 161

e-mail: bisicka@cervenykrizmb.cz

ředitelka společnosti Petra Bišická

vedoucí výroby Karel Bekr