Novinky

Po covidové pauze se letos opět uskutečnilo pod taktovkou týmu našeho OS ČČK Rallye první pomoci. A i letos to byla pořádná jízda!

Pro všechny zájemce o první pomoc ve věku šest až patnáct let otevíráme kroužek Mladý zdravotník MB, který se bude scházet jedenkrát za 14 dnů v pátek od 17:00 do 18:30 hod v naší školící místnosti na adrese Tovačovského 300, Mladá Boleslav. Lektory kroužku jsou mladí zdravotničtí instruktoři, zdravotní sestry a zkušení mentoři první pomoci.

Český červený kříž, město Mladá Boleslav a Klaudiánova nemocnice společně poděkovaly v úterý 19. září 2023 další skupině bezpříspěvkových dárců krve: stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů, dokončených v období říjen 2022 až květen 2023, obdrželo 107 dárců a Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů ve stejném období...

Český červený kříž, město Mladá Boleslav a Klaudiánova nemocnice společně poděkovaly bezpříspěvkovým dárcům krve. Slavnostní setkání se konalo v úterý 12. září 2023 v prostorách Sboru českých bratří. Zlaté kříže ČČK 3. třídy za 80 odběrů si převzalo celkem 73 dárců, Zlaté kříže ČČK 2. třídy za 120 odběrů 38 dárců a dva dárci byli oceněni Zlatými...

Digitalizace se nevyhýbá ani tak lidské činnosti, jakou je poskytování první pomoci. Digitální svět je pro každého – a tak i první pomoc může být zpřístupněna všem – bez ohledu na jejich postavení nebo věk. Každý člověk má schopnost naučit se, jak zachraňovat životy a učinit prostředí, v němž žije, bezpečnějším. Zároveň digitální nástroje mnohem...

Následkem silných dešťů došlo o víkendu ve Slovinsku k rozsáhlým záplavám i sesuvům půdy. V zasažených oblastech je nedostatek pitné vody i hygienických potřeb, řadu lidí je třeba evakuovat.

14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE (LETOS) VYZDVIHUJE DŮLEŽITOST PRAVIDELNÉHO DÁRCOVSTVÍ. Motto letošního Světového zní: Daruj krev, daruj plazmu, sdílíš život. Sdílej často!

Rádi bychom Vám představili nový webový portál pro žáky základních škol a gymnázií Mladyzdravotnik.cz. Stojí za ním odborníci z Českého červeného kříže, kteří pravidelně aktualizují doporučené postupy první pomoci. Na portálu Mladyzdravotnik.cz se děti naučí: