Zájmový kroužek Mladý zdravotník

11.10.2023

Pro všechny zájemce o první pomoc ve věku šest až patnáct let otevíráme kroužek Mladý zdravotník MB, který se bude scházet jedenkrát za 14 dnů v pátek od 17:00 do 18:30 hod v naší školící místnosti na adrese Tovačovského 300, Mladá Boleslav. Lektory kroužku jsou mladí zdravotničtí instruktoři, zdravotní sestry a zkušení mentoři první pomoci.

Přijďte se naučit první pomoc, prověřte, jak umíte pomoci druhým při ohrožení zdraví a života v krizových situacích.

Stačí vyplnit přihlášku, poslat ji na e-mailovou adresu: mladaboleslav@cervenykriz.eu a seznámit se s řádem našeho kroužku.

Těšíme se na Vás!