Slavnostní předání Zlatých křížů ČČK za bezpříspěvkové dárcovství krve

14.09.2023

Český červený kříž, město Mladá Boleslav a Klaudiánova nemocnice společně poděkovaly bezpříspěvkovým dárcům krve. Slavnostní setkání se konalo v úterý 12. září 2023 v prostorách Sboru českých bratří. Zlaté kříže ČČK 3. třídy za 80 odběrů si převzalo celkem 73 dárců, Zlaté kříže ČČK 2. třídy za 120 odběrů 38 dárců a dva dárci byli oceněni Zlatými kříži ČČK 1. třídy za 160 odběrů.

Všem dárcům gratulujeme, jejich nezištné pomoci druhým si velmi vážíme.