SITUACE NA UKRAJINĚ A ČČK

24.02.2022

Situace na Ukrajině se dramaticky vyvíjí a po humanitární stránce přináší mnohá rizika. Český červený kříž je ve stálém kontaktu s Ukrajinským červeným křížem i MZV. V tuto chvíli probíhá příprava další fáze pomoci ve formě zdravotnického materiálu a dalších prostředků pro Ukrajinský ČK.

Pomoc ČČK může veřejnost i další zájemci podpořit prostřednictvím veřejné finanční sbírky:

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině: 

číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

V tuto chvíli nevyhlašujeme materiální sbírky. Pokud by se toto změnilo a i v případě, kdy by byl centrálně zahájen nábor dobrovolníků, budeme Vás o tom informovat. Více sledujte na webových stránkách ČČK www.cervenykriz.eu , kde budou přinášeny aktuální informace.

Marek Jukl, prezident ČČK