Kurz Zdravotník zotavovacích akcí - kurz obsazen

21.03.2023

Vypisujeme termín 19.05.-21.05.2023. Místo konání: školící místnost ČČK, Tovačovského 300, Mladá Boleslav. 

V případě Vašeho zájmu vyplňte přihlášku dole a zašlete na e-mailovou adresu: mladaboleslav@cervenykriz.eu.

Obsáhlý kurz první pomoci, během kterého se naučíte nejen první pomoc při život ohrožujících stavech, ale i ošetření dalších úrazových a poúrazových stavů. Důraz je kladen na praktickou část, která obsahuje i prověření Vašich znalostí a dovedností zážitkovou formou.

Udělena akreditace MŠMT

Jako absolvent tohoto kurzu jste podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněn vykonávat zdravotníka na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě. 

Závazná přihláška: