JAK NEJLÉPE POMOCT UKRAJINĚ

26.02.2022

Nejdůležitější jsou finance a nabídka ubytování, naopak výpravy k ukrajinským hranicím hodnotí oslovení experti jako nešťastný nápad. 

Podpořte Ukrajinu finančně. Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině:

číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

Lidé, kteří chtějí nabídnout prostor k bydlení, mohou kontaktovat přímo Správu uprchlických zařízení, a to prostřednictvím e-mailu: ubytovaniukrajina@suz.cz.

O realizaci pomoci krví a krevní plazmou se zatím jedná. Nastane-li potřeba krve českých dárců, zveřejníme zde výzvu - počkejte, prosím, zda se tak stane - krev má omezenou dobu trvanlivosti!

Nastane-li potřeba náboru dobrovolníků pro naše aktivity, uveřejníme to zde. Stejně tak v případě eventuality materiální sbírky.

Souhrn efektivní a další pomoci najdete v tomto článku 

Děkujeme všem za nabídnutou pomoc a podporu! Velmi si jí vážíme.