Červený kříž zahajuje kurzy pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál

29.09.2020

POMÁHÁM PEČOVAT: PŘÍPRAVA POMOCNÉHO PERSONÁLU VE ZDRAVOTNICTVÍ MÁ ODLEHČIT ZDRAVOTNICKÉMU SYSTÉMU

Český červený kříž zahajuje kurzy pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál.

Základem úspěšné funkce lůžkových zdravotnických zařízení je dostatek zdravotnického

personálu. Existují však situace, kdy množství nemocných vyžadujících zdravotní péči může

převýšit kapacitu zdravotnického systému danou jeho personálními možnostmi.

Jednou ze situací, kdy může taková situace nastat jsou například rozsáhlé epidemie

infekčních nemocí. I právě nyní se nemocnice připravují na možnost, kdy by mohlo dojít

k nárůstu počtu lidí potřebujících hospitalizaci s covid-19. Zvýšené nároky na profesionální

zdravotnický personál lze za výjimečných okolností zvládnout doplněním jeho řad o poučené

laiky, kteří v roli pomocného personálu umožní profesionálům věnovat se více nemocným

nebo načerpat síly do další služby. Příprava takového personálu, který pomůže

zdravotníkům pečovat o nemocné, je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže.

Některá zdravotnická zařízení, která se připravují na hypotetickou možnost prudkého nárůstu

počtu hospitalizovaných, indikovala Českému červenému kříži zájem o školení takového

personálu.

Proto Český červený kříž zahajuje pořádání jednodenních kurzů, v nichž se uchazeči

seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku - od obstarání osobní

hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Získané dovednosti mohou v

případě potřeby být využity těmito dobrovolníky či brigádníky v nemocnicích, sociálních

zařízení nebo prostě i doma při péči o blízké. To všem pomůže odlehčit v případě potřeby

zdravotnickému systému. Podrobné informace, podmínky přijetí do kurzu a samozřejmě i

přihlášení do kurzu najdou zájemci na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu .

Máte-li zájem pomáhat pečovat o druhé, navštivte naše stránky a přihlaste se do kurzu!

Doc. Dr. Marek Jukl                                                                                      Dr. Josef Konečný

prezident ČČK                                                                                              ředitel Úřadu ČČK