14. červen - SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

11.06.2020

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně 14. června v den narozenin objevitele Rh faktoru K. Landsteinera, a to od roku 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Světový den dárců krve je poděkováním bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich dar, výzvou k tomu, aby zdraví lidé darovali bezpečnou krev, krev bez vazby na finanční příspěvek a připomínkou toho, že svět potřebuje dostatek bezpečné krve pro každého, kdo ji potřebuje. Každých 15 minut může zachránit tři lidské životy.

Motto letošního Světového dne zní Bezpečná krev pro všechny: Daruj krev a učiň svět bezpečnějším místem. Letos navíc Světový den připadá na 60. výročí zahájení kampaně za bezpříspěvkové dárcovství krve, která byla iniciována právě z důvodu zvýšení bezpečnosti příjemce transfúzních přípravků.

V České republice je v nemocničních zařízeních transfúzní služby registrováno cca 256 tisíc pravidelných dárců krve a za loňský rok se novými dárci stalo 31 tisíc našich spoluobčanů, což je asi o 3 tisíce více, než o rok dříve. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300.000 a počet prvodárců by měl činit 33 tisíc ročně.

Stávající počet dárců je ještě dostatečný pro pokrytí potřeb pacientů, ale chybí rezervy pro případ mimořádného výdeje.

V předvečer Světového dne, 13.06.2020, se ve 20.00 uskuteční v Rudolfinu benefiční koncert z cyklu Pomáháme s Českou filharmonií, ve spolupráci s Českým červeným křížem zaměřený právě na zviditelnění pravidelného dárcovství krve.

Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří k hlavním programům ČČK, který spolupracuje s transfuzními zařízeními.

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka - podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve .

Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK                              Dr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK