14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

14.06.2022

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy

Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného

půlměsíce - 14. červen je dnem narození objevitele Rh faktoru - Karla Landsteinera.

Cílem Světového dne dárců krve je poděkovat dárcům krve a uvědomit si potřebu bezpečné

krve a transfúzních přípravků i zásadní význam dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství

krve pro zdraví lidí na celém světě. Má být také pobídkou všem, aby usilovali o dárcovství

krve bez finanční motivace a aby morálně oceňovali bezpříspěvkové dárce krve.

Letos motto Světového dne zní: Darování krve je projevem solidarity. Připoj se a

zachraňuj životy!

Stát se dárcem krve je stále platnou výzvou pro každého zdravého člověka -

podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve .

Děkujeme všem dárcům, že pomáháte.

Ocenění pro bezpříspěvkové dárce krve se v Mladé Boleslavi uskuteční v září 2022.