Zemětřesení v Nepálu

Zemětřesení v Nepálu

Zpráva Českého červeného kříže z 26.4.2015:

Jejím předmětem je informace o pomoci Červeného kříže obětem zemětřesení v Nepálu. ČČK shromažďuje finanční příspěvky na sbírkovém účtu: 333999/2700, var. symbol 1504.

Všem dárcům děkujeme.

Foto: Niranjan Shrestha, ČTK/AP