Ukončení sbírky šatstva zaměstnanců Škoda Auto

Ukončení sbírky šatstva zaměstnanců Škoda Auto

Jak dopadla sbírka šatstva zaměstnanců Škoda Auto a.s., jejíž sběr skončil ve čtvrtek 11. února 2016?

 • celkem se nashromáždilo 3 250 kg! Naprosto skvělý výsledek, který svědčí o tom, že
  ještě spousta lidí má zájem nezištně pomáhat druhým.
 • vše je uskladněno v objektu, která nám k využití zapůjčilo Město Mladá
  Boleslav a pomohlo nám tak vyřešit velký problém, kam s tak velkým
  množstvím darů. Moc děkujeme.
 •   v současné době začínáme s tříděním sbírky, které bude probíhat v prostorech OS
  ČČK Mladá Boleslav i v příštím týdnů a na kterém se podílejí především
  dobrovolníci ČČK
 •  po roztřídění budou věci distribuovány neziskovým organizacím regionu dle jejich
  požadavku.


Poděkování patří všem dárcům - zaměstnancům ŠA, dobrovolníkům ČČK a Naděje a zaměstnancům ŠA, kteří se podíleli na organizaci celé sbírky. A samozřejmě poděkování patří panu Mgr. Michalu Kopalovi a Městu Mladá Boleslav za zajištění skladovacích prostor.

Stejně tak velký dík směřuje iniciátorům sbírky ze Škody Auto za tak ušlechtilý nápad, který jsme společně dokázali zrealizovat.

DĚKUJEME jménem všech, kterým sbírka zpříjemní jejich nelehké životy.