Tříkrálová sbírka pro Dům péče ČČK

Tříkrálová sbírka pro Dům péče ČČK

Letošní Tříkrálová sbírka, která se konala ve dnech 4. až 11. ledna, skončila velkým úspěchem. Jak oznámili pořadatelé z Farní charity, letošní výtěžek 131 971 Kč je rekordní, proti loňsku se podařilo nasbírat o 32 000 Kč více. Výtěžek sbírky ve výši 65% je tentokrát určen na pomoc našemu zdravotnickému zařízení Domu péče ČČK, konkrétně budou zakoupeny antidekubitní matrace. Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli přispět na zlepšení kvality námi poskytované paliativní péče.