Světový den první pomoci 10. září 2016

Světový den první pomoci 10. září 2016

Druhá zářijová sobota je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci. Tento den má všechny upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc může - v prvních minutách - rozhodnout o životě a smrti člověka.
Naučit se základní dovednosti první pomoci není přitom vůbec složité, bez ohledu na věk, vzdělání či povolání každého z nás.
Letošní Světový den se zaměřuje mj. na děti, jako příjemce, ale i jako poskytovatele první pomoci - "první pomoc pro děti a od dětí / First aid for children and by childern
Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce představuje největšího školitele předlékařské první pomoci – jeho 180.000 instruktorů ročně naučí první pomoc více než 15 milionů lidí.
Český červený kříž v loňském roce naučil první pomoc 43.737 osob. Tradičně se věnuje i výuce první pomoci dětí a mládeže – např. právě u příležitosti letošního Světového dne představil publikaci Děti v dopravě.
Pozitivní ohlasy stále zaznamenáváme i na naši mobilní aplikaci První pomoc, kterou si může každý zdarma stáhnout a která má jak edukativní, tak i „ostrou“ část, která Vás provede poskytnutím první pomoci.
Uměli byste i Vy první pomoc poskytnout? Naučit se to můžete v kurzech první pomoci, které ČČK pořádá v celé republice.

zdroj: tiskova zprava ČČK