Světový den dárců krve a slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Světový den dárců krve a slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Již 10 let je 14. červen označen jako Světový den dárců krve, v roce 2014 pod heslem "Bezpečnou krev pro záchranu matek", což reaguje na smutné případy, kdy na světě po porodu každodenně umírá 800 matek pro nedostatek krevní transfúze…

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav 3 dny po tomto významném dni ocení bezpříspěvkové dárce krve za 120, 80, 40 a 20 odběrů krve. Pozvaní dárci obdrželi na tuto akci, konanou v koncertní a výstavní síni Galerie Českých bratří, Českobratrské nám., Mladá Boleslav, písemnou pozvánku. Jedná se o dárce, kteří dosáhli 80. odběru v roce 2013 a kteří darovali krev po 40., resp. 20. v období 10/2013 – 04/2014.

Pozvání na tuto akci přijal senátor JUDr. Jaromír Jermář, 1. náměstek primátora pan Mgr. Michal Kopal, předseda a místopředseda Oblastní výkonné rady OS ČČK Mladá Boleslav MUDr. Petr Šmach a MUDr. Jan Ryger, zástupci Klaudiánovy nemocnice a zdravotních pojišťoven.

tisková zpráva ke Světovému dni dárců krve zde.