Soutěže mladých zdravotníků 2020 - zrušení

Soutěže mladých zdravotníků 2020 - zrušení

Rozhodnutí prezidenta ČČK

ze dne 6.4.2020,

kterým se zrušuje konání Soutěže mladých zdravotníků v roce 2020

 

 

I.

Prezident ČČK podle § 50 odst. 2 Stanov ČČK, k návrhu Úřadu ČČK, z důvodů protiepidemických opatření přijatých státní správou v souvislosti s epidemií Covid19 a jejich dopadů rozhodl tak, že všechna kola Soutěže mladých zdravotníků se v roce 2020 bez náhrady ruší.

Další kola soutěže se budou konat až v roce 2021.

 

Úřadu ČČK se ukládá uvést toto rozhodnutí ve známost všem OS ČČK a oznámit je ve Věstníku ČČK.

 

 

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 6. dubna 2020.

 

 

 

 

Doc. RNDr. Marek  J u k l,  Ph.D., v. r.

prezident ČČK