Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Ve čtvrtek 21.06.2018 se uskutečnilo slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve v nádherných, historických prostorách Galerie českých bratří v Mladé Boleslavi. Na tuto akci bylo pozváno:

1.      69 dárců krve s nárokem na ocenění Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 80 odběrů (80. odběr v roce 2017)

2.      56 dárců s nárokem na cenu Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Jánského (40. odběr v období 10/2017 – 04/2018)

3.      99 dárců krve s nárokem na ocenění Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Jánského (20. odběr v období 10/2017 – 04/2018)

 

Všem oceněným přišli poděkovat za jejich nezištnou pomoc při záchraně zdraví a života druchých zástupci Klaudiánovy nemocnice, Českého červeného kříže a zdravotních pojišťoven.

Slavnostní atmosféru podtrhl zpěv Zuzany Janečkové za klavírního doprovodu Miroslavy Hořákové. Akci moderoval Luboš Dvořák.

Pozvaným dárcům, kteří se osobně nedostavili, budou jejich ocenění zaslána doporučeně poštou.

 

Akce byla realizována za podpory:

 a Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Fotogalerie

TV reportáž