Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Slavnostní předání ocenění dárcům krve za 20, 40, 120 a 160 odběrů se uskuteční 30. listopadu 2017 v kostele Sv. Bonaventury, Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Dárcům s nárokem na ocenění bude poslána písemná pozvánka.

Akce je realizována za podpory: