Rallye první pomoci 6. ročník

Rallye první pomoci 6. ročník

Třídenní terénní cvičení zdravotníků ČČK a dalších složek IZS v první pomoci s  názvem „Rallye první pomoci“, již 6. ročník, se po roční pauze uskutečnilo o víkendu 13.09.-15.09.2019. Hlavní část cvičení probíhala v sobotu 14.09.2019 v okolí Máchova jezera, , zázemí jsme našli v objektu Poslův mlýn, Doksy.

V pátek 13.09.2019 čekala na účastníky přednáška s tématem spolupráce složek IZS v terénu. Společný noční zásah všech účastníků byl zaměřen na zvládnutí krizového stavu při neštěstí s hlavním cílem zvládnout koordinaci zásahů včetně účelného a rychlého správného ošetření zraněných.

V sobotu vyrazily tříčlenné týmy zástupců záchranářů (ČČK, hasiči ČR, Policie ČR, atd.) z celé České republiky z areálu Poslův mlýn na cca. 15 km dlouhou pěší trasu, rozdělenou na dva okruhy, kde pro ně bylo připraveno celkem 10 stanovišť s reálně simulovanou situací (např. autohavárie, otrava houbami, úraz motorovou pilou), která vyžadovala rychlá a správná rozhodnutí, týmové jednání a především perfektní zásah včetně poskytnutí první pomoci postiženým.  Na místě byly osoby s namaskovanými poraněními, tito figuranti s účastníkem komunikovaly podle závažnosti jejich stavu a jejich zdravotní stav se vyvíjel podle toho, jak byly v průběhu ošetřovány. Sobotní část cvičení se pro lepší motivaci účastníků hodnotila jako soutěž, na jednotlivých stanovištích byly týmy obodovány zkušenými rozhodčími podle postupů Standardů první pomoci ČČK. Vítězem se stali zástupci Oblastního spolku ČČK Blansko, umístění ale rozhodně nebylo to nejdůležitější. V odpoledních hodinách byla připravena praktické ukázky práce Policie ČR.

Celá akce především slouží k výměně zkušeností a dovedností v první pomoci, prohloubení spolupráce mezi zdravotníky a dalšími zástupci IZS a samozřejmě navázání nových přátelství, utužení těch starých. Velké uznání patří všem soutěžícím, rozhodčím a samozřejmě skvělým figurantům. Těšíme se na 7. ročník v říjnu 2020.

Poděkování patří Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a organizacím Městské lesy Doksy a Vojenské lesy a statky ČR za pozitivní přístup a udělení povolení ke konání akce.

Akce byla realizována za významné podpory: