Rallye první pomoci 5. ročník

Rallye první pomoci 5. ročník

Třídenní terénní cvičení zdravotníků ČČK a dalších složek IZS v první pomoci s  názvem „Rallye první pomoci“, tentokrát již 5. ročník, se uskutečnilo o říjnové víkendu 13.10.-15.10.2017. Hlavní část cvičení probíhala v sobotu 14.10.2017. Vlastní akce se v letošním roce přesunula do krásného prostředí Máchova kraje, konkrétně do okolí přírodní rezervace Břehyně, zázemí bylo situováno v objektu Termit25, Doksy.

V pátek 13.10.2017 čekala na účastníky přednáška s tématem zapojení zdravotnické techniky v první pomoci. Společný noční zásah všech týmů byl zaměřen na zvládnutí krizového stavu více nastalých neštěstí s hlavním cílem zvládnout koordinaci zásahů včetně účelného a rychlého správného ošetření velkého množství zraněných (útok na hromadné společenské akci atd.).

V sobotu vyrazilo 9 tříčlenných týmů, zástupců záchranářů z celé České republiky, z areálu Termit25 na cca. 17 km dlouhou trasu, vedoucí po značených trasách, kde pro ně bylo připraveno celkem 10 stanovišť s reálně simulovanou situací, která vyžadovala rychlá a správná rozhodnutí, týmové jednání a především perfektní zásah včetně poskytnutí první pomoci postiženým.  Na místě byly skutečné osoby s namaskovanými poraněními, figuranti s účastníkem komunikovaly podle závažnosti jejich stavu a jejich zdravotní stav se vyvíjel podle toho, jak byly v průběhu ošetřovány. Sobotní část cvičení se pro lepší motivaci účastníků hodnotila jako soutěž, týmy bodovali na jednotlivých stanovištích zkušení rozhodčí podle postupů Standardů první pomoci ČČK. Pořadí prvních třech týmů bylo následující: OS ČČK Blansko, OS ČČK České Budějovice a SDH Katusice, umístění ale rozhodně nebylo to nejdůležitější. V odpoledních hodinách byla připravena praktická výuka technik slaňování s HS Rokytnice n. Jizerou.

Celá akce především slouží k výměně zkušeností a dovedností v první pomoci, prohloubení spolupráce mezi zdravotníky a dalšími zástupci IZS a samozřejmě navázání nových přátelství, utužení těch starých. Velké uznání patří všem organizátorům, soutěžícím, rozhodčím a samozřejmě skvělým figurantům.

Poděkování patří Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a organizaci Vojenské lesy a statky ČR za pozitivní přístup a udělení povolení ke konání akce.

Fotigalerie: zde

Akce byla realizována za podpory: