Rallye první pomoci 14.10.-16.10.2016

Rallye první pomoci 14.10.-16.10.2016

Tradiční terénní cvičení zdravotníků a složek IZS v první pomoci s pozměněným názvem „Rallye první pomoci“ – 4. ročník se uskutečnilo o víkendu 14.10.-16.10.2016. Hlavní část cvičení probíhala v sobotu 15.10.2016. Centrum akce bylo situováno do areálu chaty Nebákov přímo v srdci Českého ráje

V pátek 14.10.2016 čekala na účastníky přednáška profesionálních záchranářů Zdravotnické záchranné služby s tématem propojení první pomoci a následnou pomocí profesionálů včetně praktických ukázek použití zdravotnické techniky. Společný noční zásah všech týmů byl zaměřen na zvládnutí krizového stavu více nastalých neštěstí s hlavním cílem zvládnout koordinaci zásahů včetně účelného a rychlého správného ošetření velkého množství zraněných (hromadná havárie, výbuch chemikálií atd.).

V sobotu vyrazilo 11 tříčlenných týmů, zástupců záchranářů z celé České republiky, z chaty Nebákov na cca. 16 km dlouhou trasu, vedoucí po značených trasách, kde pro ně bylo připraveno celkem 10 stanovišť s reálně simulovanou situací, která vyžadovala rychlá a správná rozhodnutí, týmové jednání a především perfektní zásah včetně poskytnutí první pomoci postiženým.  Na místě byly skutečné osoby s namaskovanými poraněními, s účastníkem komunikovaly podle závažnosti jejich stavu a jejich zdravotní stav se vyvíjel podle toho, jak byly v průběhu ošetřovány. Sobotní část cvičení se pro lepší motivaci účastníků hodnotila jako soutěž, týmy bodovali na jednotlivých stanovištích zkušení rozhodčí podle postupů Standardů první pomoci ČČK. Pořadí prvních třech týmů bylo následující: SDH Katusice, OS ČČK Praha 1 a OS ČČK Blansko, umístění ale nebylo to nejdůležitější. V odpoledních hodinách byla připravena praktická výuka technik slaňování s HS Rokytnice n. Jizerou.

Celá akce především slouží k výměně zkušeností a dovedností v první pomoci, prohloubení spolupráce mezi zdravotníky a dalšími zástupci IZS a samozřejmě navázání nových přátelství, utužení těch starých.

Fotogalerie