PŘÍSPĚVEK Z PROGRAMU PALIATIVNÍ PÉČE VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ

PŘÍSPĚVEK Z PROGRAMU PALIATIVNÍ PÉČE VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ

Díky finančnímu příspěvku z programu paliativní péče VDV jsme mohli nakoupit dvě nové aktivní antidekubitní matrace pro rozšířenou kapacitu 

našeho Domu péče ČČK. Děkujeme!