Přijetí vítězné hlídky republikového kola u primátora města Mladá Boleslav

Přijetí vítězné hlídky republikového kola u primátora města Mladá Boleslav

Dne 26.6.2012 přijal primátor města Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati naši vítěznou hlídku. Celý článek mb-net