Povodně na Balkáně - pomoc Červeného kříže

Povodně na Balkáně - pomoc Červeného kříže

Následkem silných dešťů zasáhly Srbsko a Bosnu a Hercegovinu mimořádně rozsáhlé povodně, kvůli nimž muselo být evakuováno přes 5.000 osob. Na katastrofu reagoval okamžitě Červený kříž, jehož národní společnosti v obou postižených zemích zahájily pomoc, která zahrnuje především péči o evakuované a distribuci pitné vody, základních potravin, hygienických a jiných potřeb okamžité pomoci. K dnešnímu dni vyslal Červený kříž do terénu kolem 750 členů a dobrovolníků. Český červený kříž je v kontaktu s národními společnostmi postižených zemí.

Český červený kříž (ČČK) se zapojuje do pomoci obětem rozsáhlých povodní v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Na základě informací a požadavků partnerských národních společností Červeného kříže v Srbsku i Bosně a Hercegovině a pražských ambasád obou uvedených států a ve spolupráci s krajanským sdružením Lastavica vypraví ČČK 23.5.2014 ve 20:00 kolonu humanitární pomoci obsahující především hygienické balíčky a hygienické potřeby, čisticí prostředky, zdravotnický materiál, trvanlivé potraviny, oděvy i vysoušeče. Hodnota pomoci je cca 3.500.000 Kč. Doprava na trase Praha – Gradiška – Sarajevo – Bělehrad bude zajištěna dopravními prostředky HZS ČR.

Materiál o celkové hmotnosti 26 tun, který je předmětem pomoci, je hrazen z vlastních finančních zdrojů ČČK určených pro tyto účely. Dále patří poděkování veřejnosti a komerčním společnostem.

Na pomoc Červeného kříže mohou přispívat i naši občané, a to:

1. prostřednictvím sbírkového úču ČČK

      č.ú. 222885/5500, var. s. 888,

2. dárcovskou SMS z mobilního telefonu s textem 

        DMS CCK na telefonní čslo 87777

        Cena DMS je 30,- Kč ,na konto ČČK bude přpsáo 28,50 Kč

Humanitární pomoc Českého červeného kříže je řízena centrálně Úřadem ČČK v koordinaci s národními společnostmi ČK a ambasádami postižených zemí. Oblastní spolky ČČK nevyhlašují sbírky na materiální pomoc a nepříjimají dary od veřejnosti.

V případě Vašeho zájmu poskytnout humanitární pomoc na Balkán,  kontaktujte paní Romanu Bláhovou, Úřad ČČK:

Kontakt - blahova.romana@cervenykriz.eu,  tel. č. 251 104 217 nebo 777 144 279.

Za Vaši pomoc děkujeme!