Pomoc ČČK při povodních

Pomoc ČČK při povodních

Český červený kříž (ČČK) zahájil první fázi pomoci obětem letošních povodní v Čechách již 2.června 2013. První fáze pomoci ČČK, tj. okamžitá pomoc, právě končí. V rámci této pomoci pečoval ČČK od Jihočeského až po Ústecký kraj o evakuované, poskytoval v terénu první psychologickou pomoc a první pomoc zdravotnickou a distribuoval pomoc materiální (čisticí prostředky, hygienické potřeby, nářadí, potraviny, voda, zdravotnický materiál atp.), v Hlavním městě Praha jsme stavěli také protipovodňové hráze… Do okamžité pomoci se zapojilo 560 členů Humanitárních jednotek ČČK, jeho členů a zaměstnanců, ale zaregistrováno bylo také na 1.300 dobrovolníků. Celkem byla pomoc ČČK poskytnuta 4.100 příjemcům, jen Ústřední krizový tým pomohl 567 lidem. Rozděleno bylo 515 tun materiální pomoci.… Do pomoci bylo zapojeno celkem 35 Oblastních spolků (okresních poboček) ČČK v zasažených oblastech i mimo ně. Druhá fáze pomoci bude zaměřena na zmírňování následků povodňových škod. Plánujeme, tak jako po povodních v minulých letech, příspěvky na čištění studní pro cca 3.400 osob, tuto pomoc (v rozsahu cca 3,5 mil.Kč) pokryjeme z finančních zdrojů Červeného kříže. Další formy následné pomoci (příspěvky občanům na stavební opravy či opravy zařízení zřizovaných obcemi, školky, školy, sociální zařízení pro děti a seniory apod.) budou závislé na finančních možnostech daných výsledem stále probíhající finanční sbírky. Předpokládáme, že na tuto fázi obnovy bychom potřebovali získat až 50 milionů Kč. O následné humanitární pomoci ve fázi obnovy jednáme i s Německým ČK. Děkujeme všem, kteří nám jakoukoli formou pomohli pomáhat v první fázi pomoci a věříme v pochopení a přispění i na pomoc následnou.

 

(zdroj: www.cervenykriz.eu)