Ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 bylo v nádherném prostoru kostela sv. Bonaventury Na Karmeli v Mladé Boleslavi oceněno 120 bezpříspěvkových dárců krve, kteří převzali Zlaté kříže ČČK, zlaté a stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Jánského.

Všem dárcům krve bylo poděkováno za jejich nezištnou pomoc druhým nejen jménem Českého červeného kříže, ale i jménem všech, kterým krev pomohla vrátit zdraví a některým také to nejcennější, co máme, a to je náš život. Dárci krve převzali svá ocenění a velká poděkování z rukou zástupců Českého červeného kříže a čestných hostů Mgr. Michala Kopala za Statutární město Mladá Boleslav, MUDr. Jitky Kolombové a Ing. Václava Dvořáka za vedení Klaudiánovy nemocnice, MUDr. Ulmanové přímo za hematologicko-transfúzní oddělení a zástupců zdravotních pojišťoven.

Akce moderoval pan Luboš Dvořák, o vánoční atmosféru se postaral zpěv Barbory Vágnerové za doprovodu Miroslava Čubana.  

Akce podpořilo Statutární město Mladá Boleslav a Škoda Auto a.s.

fotogalerie

článek mb-net