Ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Ocenění bezpříspěvkových dárců krve

V úterý 14. června 2016, kdy jsme si připomněli Světový den dárců krve, byli také oceněni bezpříspěvkoví dárci krve z Mladoboleslavska za 20, 40 a 80 dovršených odběrů. Dárcům za jejich hluboce lidský postoj a nezištnou pomoc druhým přišli osobně poděkovat významní hosté: JUDr. Jaromír Jermář, senátor za Mladoboleslavsko a Turnovsko, sám držitel Zlatého kříže za 120 odběrů, Mgr. Michal Kopal, náměstek primátora, zástupci Českého červeného kříže MUDr. Petr Šmach a MUDr. Jan Ryger, dále zástupci Klaudiánovy nemocnice a zdravotních pojišťoven. 

Všem dárcům krve ještě jednou děkujeme!

fotogalerie

mb-net

reportáž 1. boleslavská

nepřevzatá ocenění budou dárcům krve zaslána doporučeně poštou.