Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků 9. května 2019

Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků 9. května 2019

Ve čtvrtek 9. května 2019 změřilo své dovednosti v poskytování první pomoci patnáct družstev mladých zdravotníků ve dvou věkových kategoriích v oblastním kole Soutěže mladých zdravotníků, kterou organizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav. Akce byla realizována za podpory Městského bazénu v Mladé Boleslavi, jehož zaměstnancům patří náš dík za skvělé zázemí, a za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Týmy předvedly znalosti v poskytování první pomoci na pěti stanovištích, kde na ně čekaly situace „zraněných“ figurantů s reálně namaskovanými zraněnými (např. autonehoda, popáleniny při neopatrném opékání, úraz při rybaření).  Figuranti svými bezvadnými hereckými výkony situaci zasahujícím vůbec neulehčili, naopak, reagovali na některá ne úplně dokonalá ošetření na hranici svých možností. Další úkoly tematicky související s první pomoci na družstva čekala na dalších stanovištích (použití AED, úkoly Policie ČR apod.)

V obou věkových kategoriích zvítězila družstva Základní školy T. G. Masaryka, Svatovítská 574, Mladá Boleslav, která postupují do regionálního kola Soutěže mladých zdravotníků v pátek 31.05.2019 opět v Mladé Boleslavi. Blahopřejem jim i všem mladým zdravotníkům, kteří se zúčastnili.

Všem soutěžícím patří uznání za to, co znají a umějí v terénu předvést. I přes náročnost plněných zadáních všichni naplnili na 100% heslo letošního Světového dne první pomoci, který připadá na 8. května, a to „LÁSKA“ věnovaná všem potřebným.

Akci významně podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna:

fotografie