Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků 5.5.2017

Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků 5.5.2017

V pátek 5. května 2017 se uskutečnil další ročník oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků. Na úvod pozdravil záchranáře a popřál všem mnoho úspěchů náměstek primátora, Mgr. Michal Kopal.

O postup do krajského kola, které se uskuteční 26.5.2017 v Kutné Hoře, bojovalo celkem  20 týmů ve dvou věkových kategoriích za netypického počasí bez deště, který doprovázel soutěže v minulých 5 ročnících.  Soutěžící museli splnit úkoly na 3 stanovištích poskytování první pomoci v reálně namaskovaných situacích, vyžadující poskytnutí první pomoci (např. pád z prolézačky s poraněním páteře nebo hrudníku, výbuch amatérské pyrotechniky s následkem popálenin a masivního krvácení), dále zvládli dopravu zraněných a obvazovou techniku  Soutěž byla letos poměrně náročná a zaměřena především na rychlou a správnou reakci a na souhru týmů záchranářů. Ne vždy byli mladí zdravotníci rozhodní a pohotoví, proto se objevilo i několik „ztrát na životě“. Naštěstí jen hraných. Na volných, nesoutěžních stanovištích se týmy seznámily s prací Policie ČR, použitím AED a základy anatomie. Všechna družstva předvedla, že jejich dovednosti a znalosti v poskytování první pomoci jsou na velmi dobré úrovni. Do krajského kola postupují týmy mladých zdravotníků - na 1. stupni: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 a na 2. stupni kroužek Mladý zdravotník Mladá Boleslav.

Akci významně podpořili:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdravotnická škola MB

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Všeobecná pojišťovna ČR

Restaurace a Plavecký bazén MB