Nové vyznamenání pro bezpříspěvkové dárce krve

Nové vyznamenání pro bezpříspěvkové dárce krve

Výkonná rada ČČK schválila doplnění vyznamenání ČČK pro bezpříspěvkové dárce krve. Nové ocenění nese název Plaketa ČČK „Dar krve – dar života“ a je určena pro zasloužilé bezpříspěvkové dárce krve a jejích složek, kteří dovršili 250 a více bezpříspěvkových odběrů. Důvodem pro předložení návrhu byla skutečnost, že OS ČČK zaznamenávaly řadu dárců, kteří i po dovršení 160 bezpříspěvkových odběrů (za něž náleží nejvyšší třída Zlatého kříže ČČK) pokračovali v dárcovství krve a jejích složek, a dále skutečnost, že Společnost transfúzního lékařství ČLS JEP několikráte doporučila ČČK oceňovat i dárce krve s počtem odběrů vyšším, než 160. Jde o odraz soudobého trendu transfúzního lékařství, kdy tzv. plná krev, kdysi jediný, resp. dominantní, transfúzní přípravek, již jako transfúzní přípravek prakticky aplikována není (činí řádově promile vyrobených transfúzních přípravků v ČR) a transfúzní přípravky pro terapii jednotlivými složkami krve jsou stále více zajišťovány aferézou, tj. odběry jednotlivých krevních složek, které jsou prováděny s vyšší frekvencí, než odběry tzv. plné krve. Počet 250 byl stanoven jako tzv. „kulaté číslo“ nejbližší maximálnímu možnému počtu odběrů plné krve dosažitelných u jednoho dárce (235).