Horská služba zavádí jednotné nouzové číslo 1210

Horská služba zavádí jednotné nouzové číslo 1210

Důležitá informace pro všechny, kteří v zimě vyrážejí do českých hor. Od 15. prosince zavede Horská služba České republiky nové, a hlavně jednotné, telefonní číslo pro případ nouze. Horská služba bude provozovat jednotné nouzové číslo jako službu, která bude v mobilních i pevných sítích všech operátorů v ČR zřízena stejným způsobem, jako přístup na obvyklé tísňové linky.

1210 - to je  nové, jednotné číslo Horské služby. Dosud platná telefonní čísla však i dosud zůstanou v platnosti. Horskou službu půjde vytočit také v případě, jestliže se budete pohybovat v příhraničí v síti zahraničního operátora, před číslo stačí vložit obligátní českou předvolbu +420. Volání bude hrazeno vždy volajícím.

„Spojení bude podle místa, ze kterého turista volá, automaticky směrováno na dispečink horské služby v příslušné horské oblasti. Pokud se volající nachází v oblasti, ve které je jen signál zahraničního operátora, po přidání předvolby +420 se volající i tak spojí s námi,“ uvedl k zavedení jednotného čísla náčelník Horské služby ČR (HS) Jiří Brožek.

Aby se Vám číslo dobře pamatovalo, vymyslela k němu horská služba i mnemotechnickou pomůcku – slogan: „Nechcete-li, abychom k vám dorazili deset minut po dvanácté, volejte číslo 1210“.