Finanční dar od pracovníků útvaru Výroby vozů MBI, Škoda Auto

Finanční dar od pracovníků útvaru Výroby vozů MBI, Škoda Auto

V pátek 2. listopadu 2019 jsme přijali finanční dar pro Dům péče ČČK od pracovníků útvaru Výroby vozů MBI, ŠKODA AUTO, ve výši 30 000,00 Kč na pořízení speciálního lůžka SENDITA 3 Plus s prevencí rizika pádů pacientů a integrovaného prodloužení lůžka až na délku 220 cm.

Lůžko bude dodáno na začátku prosince 2019.

Všem jednotlivým dárcům vyjadřujeme velké poděkování a vážíme si jejich lidského přístupu.