Dům péče ČČK - aktivní antidekubitní matrace a nové přístrojové vybavení

Dům péče ČČK - aktivní antidekubitní matrace a nové přístrojové vybavení

Díky dotaci Středočeského kraje a nadačnímu příspěvku nadace Výboru dobré vůle jsme mohli vybavit naše zařízení hospicového typu Dům péče ČČK šesti moderními antidekubitními matracemi včetně jednoho kusu  matrace pro zvlášť obézní pacienty a zcela novými medicínskými přístroji pro přesné dávkování medikace - infúzní pumpy alineárního dávkovače.

Vynaložené finanční prostředky se odráží ve zvýšení kvality poskytované paliativní lůžkové péče pro imobilních pacientů s negativní
prognózou vývoje onemocnění a větší úspěšnost v prevenci a léčbě dekubitů.