Dobrovolník - kamarád dětí

Dobrovolník - kamarád dětí

Zástupci města Mladá Boleslav v úterý 26. listopadu 2019 předali čtyřem vedoucím, pracujícím s dětmi a mládeží ocenění Dobrovolník - kamarád dětí. Z nominovaných dobrovolníků oceněné vedoucí vybírala komise pro rozvoj skautingu a mládežnických aktivit. Pamětní list jako ocenění za dobrovolnou a dlouhodobou práci v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, společně s drobnými dary, si z rukou náměstka primátora Daniela Marka za letošní rok převzala také Kateřina Černá, aktivní a dlouholetá členka Českého červeného kříže v Mladé Boleslavi. Katce ze srdce gratulujeme.