Činnost během prázdnin

Činnost během prázdnin

V prázdninových měsících se naše činnost soustředila na výuku a ukázky poskytování první pomoci na letních dětských akcích (např. Letní tábor Poslův Mlýn) a na zajištění zdravotnických dozorů především při sportovních akcích (např. triatlon S.K. HOP).