Českorájské rallye 23.10.-25.10.2015

Českorájské rallye 23.10.-25.10.2015

Terénní cvičení zdravotníků a složek IZS v první pomoci s názvem „Českorájské rallye“ – 3. ročník se uskutečnilo o víkendu 23.10.-25.10.2015, kdy největší část byla organizována v sobotu 24.10.2015. Centrum akce bylo situováno do areálu chaty Nebákov přímo v srdci Českého ráje

V pátek 23.10.2015 čekala na účastníky prezentace Vodní a potápěčské záchranný služby Liberec včetně praktických ukázek použití techniky. Navazoval společný noční zásah na zvládnutí krizového stavu s velkým počtem zraněných a hromadnou panikou (neznámý střelec na koncertu). V sobotu vyrazilo 10 tříčlenných týmů z chaty Nebákov na cca. 14 km dlouhou trasu, vedoucí po značených trasách, kde pro ně bylo připraveno celkem 10 stanovišť se simulovanou situací, která vyžadovala rychlá a správná rozhodnutí, týmové jednání a především perfektní zásah včetně poskytnutí první pomoci postiženým. Sobotní část se po úspěch z loňského roku uskutečnila opět jako soutěž, týmy bodovali na jednotlivých stanovištích rozhodčí podle postupů Standardů první pomoci ČČK. Pořadí prvních třech týmů bylo následující: OS ČČK Kladno, SDH Katusice a MEDIC Ústí n.L., umístění ale nebylo to nejdůležitější. V odpoledních hodinách byla připravena praktická výuka technik slaňování s HS Rokytnice n. Jizerou.

Celá akce především slouží k výměně zkušeností a dovedností v první pomoci, prohloubení spolupráce mezi zdravotníky a dalšími zástupci IZS a samozřejmě navázání nových přátelství a utužení těch existujících.

Fotogalerie