1919-2019: STO LET ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

1919-2019: STO LET ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dne 6. února 2019 uplyne 100 let od založení Československého červeného kříže - přímého předchůdce současného ČČK. Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval Alici Masarykovou.
Ačkoli Červený kříž působí na našem území již od roku 1868, teprve vznik republiky Československé jako suverenního státu umožnil vznik ČSČK jako samostatné národní společnosti. ČSČK tak byl chápán jako jeden z atributů československé státnosti. Těšil se proto široké podpoře československé veřejnosti, pro kterou realizoval široký sociální a zdravotní program. Spolu s Československem zažíval ČSČK nejen vzestupy, ale také pády…
Český červený kříž vznikl z ČSČK po rozdělení Československa v r. 1993. Navazujeme na tradice ČSČK a snažíme se stejně jako on vyvíjet sociální, zdravotnické a humanitární aktivity ve prospěch našeho obyvatelstva (příjemci naší pomoci a služeb se ročně počítají na statisíce), učit laiky dovednosti poskytovat první pomoc (ročně je jich na padesát tisíc), oceňovat bezpříspěvkové dárce krve a propagovat dárcovství (ročně se tak setkáme s třemi desítkami tisíc vícenásobných dárců nejcennější tekutiny), pořádáme ale také třeba ozdravné pobyty pro děti a seniory či šíříme znalost humanitárního práva… Nezapomínáme ani na trpící v zahraničí – jen za posledních 5 let jsme dopravili desítky pomocí, ať již na Ukrajinu, do Nepálu či Sýrie.
Věříme, že 100. výročí bude pro ČČK impulsem k dalšímu rozvoji jeho humanitárních činností a pro naši veřejnost impulsem k další podpoře jeho aktivit.

Doc. Dr. Marek Jukl                                                 Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                        ředitel Úřadu ČČK