1863 - 2013: 150 let Červeného kříže

1863 - 2013: 150 let Červeného kříže

V neděli, 17. února, uplynulo 150 let od chvíle, kterou lze pokládat za zrod Červeného kříže. Dne 17.2.1863 se v Ženevě na první schůzi sešli ženevští občané Dunante, Moynier, Dufour, Appia a Maunoir. Rozhodli o ustavení stálého mezinárodního výboru pro pomoc raněným vojákům. Mezinárodního uznání se této snaze dostalo na podzim téhož roku, kdy mezinárodní konference za účasti zástupců vlád 16 států uznala onen výbor jako specifickou mezinárodně působící instituci – dnešní Mezinárodní výbor Červeného kříže – a vyzvala k zakládání národních společností Červeného kříže v jednotlivých zemích.

Národní společnost Červeného kříže pro království české byla založena před 145 lety - 5. září 1868 - jako v pořadí 13. ve světě.

Před 20 lety - 5.června 1993 - vznikl Český červený kříž, jako nástupce rozděleného Československého červeného kříže.

(zdroj:cervenykriz.eu)

Tisková zpáva ČČK

TV reportáž