150. LET PRVNÍ ŽENEVSKÉ ÚMLUVY – 150 let humanity ve válce

150. LET PRVNÍ ŽENEVSKÉ ÚMLUVY – 150 let humanity ve válce

Srpen 2014 je měsícem, v němž uplyne jeden a půl století od přijetí první z Ženevských úmluv chránících oběti válek.

Z iniciativy Mezinárodního Červeného kříže byla dne 22.8.1864 byla podepsána Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných v polních armádách - byl tak položen základní kámen soudobého mezinárodního humanitárního práva - byl zahájen dosud živý proces stanovování limitů, které v zájmu humanity nesmějí bojující strany ve válkách překročit...

Velkou zkouškou norem humanitárního práva byla první světová válka. 21. srpen je rovněž 100. výročím založení Mezinárodní agentury pro válečné zajatce, kterou MVČK ustavil pro zjišťování osudů válečných zajatců a organizaci pomoci jim určené.

Tisková zpráva ČČK

(zdroj www.cervenykriz.eu)

Reportáž Stream.cz