1. místo v soutěži mladých zdravotníků v celorepublikovém kole

1. místo v soutěži mladých zdravotníků v celorepublikovém kole

Dvě vítězná družstva mladých zdravotníků z regionálního kola pro Středočeský kraj, ZŠ Václavkova 1082, Mladá Boleslav a kroužek Mladý zdravotník, se vydala o víkendu 15.6.-17.6.2017 bojovat o umístění na celorepublikovém kole, konaném v letošním roce v Ostravě.

Úkolem bylo na jednotlivých stanovištích prokázat dovednosti a znalosti v poskytování první pomoci. Mladí zdravotníci tak museli ošetřit například poraněné cyklisty, zachránit tonoucího, poskytnout první pomoc při úrazové amputaci po manipulaci s trhavinou nebo také ošetřit pronikající zranění do dutiny břišní zapříčiněná pádem na překážku...

Naši zástupci se poprali s úkoly více než výborně. Družstvo ve složení Anežka Šulitková, Veronika Jarošová, Lenka Kohušová, Monika Horáková a Alžběta Petrčková zvítězilo ve své kategorii a do Mladé Boleslavi po několika letech vrátilo cenné vítězství z republikového kola. Mladší družstvo sice neobsadilo pódiové umístění, i tak nás výborně reprezentovalo. Poděkování a gratulace patří nejen soutěžícím, ale i jejich vedoucím Mgr. Jitce Brožové a Mgr. Dagmaře Šimonové, které své svěřence svědomitě a skvěle po celý rok připravují.

GRATULUJEME!