Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle dvou zásadních právních předpisů:

  1. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  2. Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Ochrana osobních údajů je jednou z priorit OS ČČK, protože si uvědomujeme, jak citlivá záležitost to je právě v naší činnosti, zejména potom v Domu péče ČČK.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme z různých pohledů pomocí vyškolení personálu, vydáním řídicích dokumentů, zlepšenou ochranou v rámci software a spisové služby, přičemž mimořádnou pozornost věnujeme nakládání se zdravotnickou dokumentací.

 Podle Nařízení EU 2016/679 máme jako zdravotnické zařízení povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který má na starosti metodiku zpracování osobních údajů, a s tím spojenou komunikaci. Naším pověřencem je smluvní externí poradce Ing. Václav Brožek.

Případné dotazy, náměty a připomínky můžete u něho uplatnit kdykoli prostřednictvím e‑mailu v.brozek@drings.cz, mobilního telefonu 736 540 520 nebo osobně po předchozí domluvě

Ke stažení:

Politika GDPR

Informace pro pacienty

Informace pro zaměstnance