Změna v započítávání odběrů pro potřeby oceňování bezplatných dárců krve

12.07.2010 12:59

Výkonná rada ČČK schválila s účinností od 1.7.2010 následující změnu zápočtů odběrů krve a jejích složek pro účely oceňování bezplatných dárců krve takto:

Nadále se uplatňuje zásada jeden vpich = jeden odběr.

Pouze v případě odběru červených krvinek aferézou se započte skutečný počet odebraných transfuzních jednotek (TU).

Pro účely oceňování bezplatných dárců krve a jejích složek se každý bezplatný odběr krve nebo jejích složek, při němž není odebráno více než jedna transfuzní jednotka (TU) červených krvinek, hodnotí jako jeden odběr. Je-li v rámci daného odběru odebíráno více než jedna TU červených krvinek, počítá se každá taková TU za jeden odběr.