Změna v předávání bronzových medailí prof. MUDr. J. Jánského za 10 bezplatných odběrů krve

04.11.2010 13:45

Všem bezplatným dárcům krve, kteří dovršili deseti započítávaných odběrů od 1.10.2010 včetně, bude bronzová plaketa včetně kartičky dárce zaslána doporučeně poštou na adresu uvedenou v podkladech HTO. Medaile budou zasílány zpětně v měsíci následujícím po měsíci, kdy byl dosažen 10. odběr.

První plakety za 10 odběrů (10. odběr byl proveden v 10/2010) byly již odeslány 4.11.2010