Sponzorské dary pro Dům péče ČČK

28.11.2011 21:46

První adventní neděli 27.11.2011 na slavnostním divadelním představení předali pan MUDr. Raduan Nwelati a zástupci společnosti GRENT, s.r.o. své sponzorské dary pro Dům péče ČČK. Dárcům děkujeme.