Soutěž mladých zdravotníků v Benátkách nad Jizerou

14.06.2012 12:52

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav každoročně pořádá pro žáky speciálních škol okresu soutěž hlídek mladých zdravotníků. Letošního ročníku oblastního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků, který se konal v zahradě ZŠ 17. listopadu 493 v Benátkách nad Jizerou, se zúčastnilo dne 13.6.2012 celkem 6 týmů – hlídek a současně cca. 35 dětí, které prošly trasu soutěže ve skupinách bez hodnocení, kde byl především kladen důraz na vysvětlení správného postupu poskytnutí první pomoci od lektorů. Mladí zdravotníci předvedli svoje dovednosti a znalosti v poskytování první pomoci při 8 poraněních s praktickou první pomocí (ošetření např. zástava srdeční a dýchací činnosti následkem úrazu, alergická reakce, zavřená zlomenina atd.) v terénu tak, jak se s nimi mohou setkat i v reálném životě a dále na stanovištích obvazové techniky a dopravy postižených, teoretické znalosti ověřili v testu první pomoci a v testu poznávání léčivých bylinek.

Úroveň znalostí především prvních třech hlídek byla výborná, ale ani ostatní nezůstali pozadu.

fotogalerie